Chọn đá phong thủy theo tuổi – mệnh

Chọn đá phong thủy theo tuổi – mệnh

Chúng tôi viết lên bộ danh mục “Chọn đá theo tuổi – mệnh” nhằm giúp quý khách có thể lựa chọn sản phẩm đá phong thủy phù hợp với bản thân nhất. Thông tin được tham khảo và thanh lọc từ nhiều nguồn khác nhau. Hi vọng quý khách sẽ tìm được nhiều điều bổ ích cho bản thân và gia đình trong danh mục này.

Sinh năm 1924 - tuổi Giáp Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1924 - tuổi Giáp Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1924 (âm lịch), tuổi Giáp Tý, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ...
Sinh năm 1925 - tuổi Ất Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1925 - tuổi Ất Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1925 (âm lịch), tuổi Ất Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1926 - tuổi Bính Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1926 - tuổi Bính Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1926 (âm lịch), tuổi Bính Dần, có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1927 - tuổi Đinh Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1927 - tuổi Đinh Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1927 (âm lịch), tuổi Đinh Mão, có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ng...
Sinh năm 1928 - tuổi Mậu Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1928 - tuổi Mậu Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1928 (âm lịch), tuổi Mậu Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ ...
Sinh năm 1929 - tuổi Kỷ Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1929 - tuổi Kỷ Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1929 (âm lịch), tuổi Kỷ Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh...
Sinh năm 1930 - tuổi Canh Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1930 - tuổi Canh Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1930 (âm lịch), tuổi Canh Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1931 - tuổi Tân Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1931 - tuổi Tân Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1931 (âm lịch), tuổi Tân Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ s...
Sinh năm 1932 - tuổi Nhâm Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1932 - tuổi Nhâm Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1932 (âm lịch), tuổi Nhâm Thân, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người...
Sinh năm 1933 - tuổi Quý Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1933 - tuổi Quý Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1933 (âm lịch), tuổi Quý Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 1934 - tuổi Giáp Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1934 - tuổi Giáp Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1934 (âm lịch), tuổi Giáp Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1935 - tuổi Ất Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1935 - tuổi Ất Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1935 (âm lịch), tuổi Ất Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1936 - tuổi Bính Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1936 - tuổi Bính Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1936 (âm lịch), tuổi Bính Tý, có Ngũ hành năm sinh là Giản Hạ Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1937 - tuổi Đinh Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1937 - tuổi Đinh Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1937 (âm lịch), tuổi Đinh Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Giản Hạ Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 1938 - tuổi Mậu Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1938 - tuổi Mậu Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1938 (âm lịch), tuổi Mậu Dần, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1939 - tuổi Kỷ Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1939 - tuổi Kỷ Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1939 (âm lịch), tuổi Kỷ Mão, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ, thuộc mạng Thổ.Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây).Người nữ sinh năm ...
Sinh năm 1940 - tuổi Canh Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1940 - tuổi Canh Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1940 (âm lịch), tuổi Canh Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1941 - tuổi Tân Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1941 - tuổi Tân Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1941 (âm lịch), tuổi Tân Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1942 - tuổi Nhâm Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1942 - tuổi Nhâm Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1942 (âm lịch), tuổi Nhâm Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Dương Liễu Mộc, thuộc mạng Mộc.Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam).Người nữ sinh năm...
Sinh năm 1943 - tuổi Quý Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1943 - tuổi Quý Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1943 (âm lịch), tuổi Quý Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Dương Liễu Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ng...
Sinh năm 1944 - tuổi Giáp Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1944 - tuổi Giáp Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1944 (âm lịch), tuổi Giáp Thân, có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1945 - tuổi Ất Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1945 - tuổi Ất Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1945 (âm lịch), tuổi Ất Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). ...
Sinh năm 1946 - tuổi Bính Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1946 - tuổi Bính Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1946 (âm lịch), tuổi Bính Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1947 - tuổi Đinh Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1947 - tuổi Đinh Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1947 (âm lịch), tuổi Đinh Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1948 - tuổi Mậu Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1948 - tuổi Mậu Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1948 (âm lịch), tuổi Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1949 - tuổi Kỷ Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1949 - tuổi Kỷ Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1949 (âm lịch), tuổi Kỷ Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1950 - tuổi Canh Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1950 - tuổi Canh Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1950 (âm lịch), tuổi Canh Dần, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Ngườ...
Sinh năm 1951 - tuổi Tân Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1951 - tuổi Tân Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1951 (âm lịch), tuổi Tân Mão, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1952 - tuổi Nhâm Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1952 - tuổi Nhâm Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1952 (âm lịch), tuổi Nhâm Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ng...
Sinh năm 1953 - tuổi Quý Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1953 - tuổi Quý Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1953 (âm lịch), tuổi Quý Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1954 - tuổi Giáp Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1954 - tuổi Giáp Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1954 (âm lịch), tuổi Giáp Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1955 - tuổi Ất Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1955 - tuổi Ất Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1955 (âm lịch), tuổi Ất Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ ...
Sinh năm 1956 - tuổi Bính Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1956 - tuổi Bính Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1956 (âm lịch), tuổi Bính Thân, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ s...
Sinh năm 1957 - tuổi Đinh Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1957 - tuổi Đinh Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1957 (âm lịch), tuổi Đinh Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1958 - tuổi Mậu Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1958 - tuổi Mậu Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1958 (âm lịch), tuổi Mậu Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1959 - tuổi Kỷ Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1959 - tuổi Kỷ Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1959 (âm lịch), tuổi Kỷ Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1960 - tuổi Canh Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1960 - tuổi Canh Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1960 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 1961 - tuổi Tân Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1961 - tuổi Tân Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1961 (âm lịch), tuổi Tân Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1962 - tuổi Nhâm Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1962 - tuổi Nhâm Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1962 (âm lịch), tuổi Nhâm Dần, có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1963 - tuổi Quý Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1963 - tuổi Quý Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1963 (âm lịch), tuổi Quý Mão, có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 1964 - tuổi Giáp Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1964 - tuổi Giáp Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1964 (âm lịch), tuổi Giáp Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ...
Sinh năm 1965 - tuổi Ất Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1965 - tuổi Ất Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1965 (âm lịch), tuổi Ất Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sin...
Sinh năm 1966 - tuổi Bính Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1966 - tuổi Bính Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1966 (âm lịch), tuổi Bính Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Hà Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1967 - tuổi Đinh Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1967 - tuổi Đinh Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1967 (âm lịch), tuổi Đinh Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Hà Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1968 - tuổi Mậu Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1968 - tuổi Mậu Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1968 (âm lịch), tuổi Mậu Thân, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1969 - tuổi Kỷ Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1969 - tuổi Kỷ Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1969 (âm lịch), tuổi Kỷ Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người n...
Sinh năm 1970 - tuổi Canh Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1970 - tuổi Canh Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1970 (âm lịch), tuổi Canh Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Thoa Xuyến Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1971 - tuổi Tân Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1971 - tuổi Tân Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1971 (âm lịch), tuổi Tân Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Thoa Xuyến Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1972 - tuổi Nhâm Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1972 - tuổi Nhâm Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1972 (âm lịch), tuổi Nhâm Tý, có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 1973 - tuổi Quý Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1973 - tuổi Quý Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1973 (âm lịch), tuổi Quý Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ ...
Sinh năm 1974 - tuổi Giáp Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1974 - tuổi Giáp Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1974 (âm lịch), tuổi Giáp Dần, có Ngũ hành năm sinh là Đại Khe Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1975 - tuổi Ất Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1975 - tuổi Ất Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1975 (âm lịch), tuổi Ất Mão, có Ngũ hành năm sinh là Đại Khe Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1976 - tuổi Bính Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1976 - tuổi Bính Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1976 (âm lịch), tuổi Bính Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1977 - tuổi Đinh Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1977 - tuổi Đinh Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1977 (âm lịch), tuổi Đinh Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1978 - tuổi Mậu Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1978 - tuổi Mậu Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1978 (âm lịch), tuổi Mậu Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Thượng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 1979 - tuổi Kỷ Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1979 - tuổi Kỷ Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1979 (âm lịch), tuổi Kỷ Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Thượng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1980 - tuổi Canh Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1980 - tuổi Canh Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1980 (âm lịch), tuổi Canh Thân, có Ngũ hành năm sinh là Thạch Lựu Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1981 - tuổi Tân Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1981 - tuổi Tân Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1981 (âm lịch), tuổi Tân Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Thạch Lựu Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 1982 - tuổi Nhâm Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1982 - tuổi Nhâm Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1982 (âm lịch), tuổi Nhâm Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Đại Hải Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1983 - tuổi Quý Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1983 - tuổi Quý Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1983 (âm lịch), tuổi Quý Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Đại Hải Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1984 - tuổi Giáp Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1984 - tuổi Giáp Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1984 (âm lịch), tuổi Giáp Tý, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 1985 - tuổi Ất Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1985 - tuổi Ất Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1985 (âm lịch), tuổi Ất Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1986 - tuổi Bính Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1986 - tuổi Bính Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1986 (âm lịch), tuổi Bính Dần, có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1987 - tuổi Đinh Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1987 - tuổi Đinh Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1987 (âm lịch), tuổi Đinh Mão, có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ...
Sinh năm 1988 - tuổi Mậu Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1988 - tuổi Mậu Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1988 (âm lịch), tuổi Mậu Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1989 - tuổi Kỷ Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1989 - tuổi Kỷ Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1989 (âm lịch), tuổi Kỷ Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh...
Sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1990 (âm lịch), tuổi Canh Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 1991 - tuổi Tân Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1991 - tuổi Tân Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1991 (âm lịch), tuổi Tân Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nữ...
Sinh năm 1992 - tuổi Nhâm Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1992 - tuổi Nhâm Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1992 (âm lịch), tuổi Nhâm Thân, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim, thuộc mạng Kim.Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây).Người nữ sinh năm ...
Sinh năm 1993 - tuổi Quý Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1993 - tuổi Quý Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1993 (âm lịch), tuổi Quý Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1994 - tuổi Giáp Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1994 - tuổi Giáp Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1994 (âm lịch), tuổi Giáp Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 1995 - tuổi Ất Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1995 - tuổi Ất Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1995 (âm lịch), tuổi Ất Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 1996 - tuổi Bính Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1996 - tuổi Bính Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1996 (âm lịch), tuổi Bính Tý, có Ngũ hành năm sinh là Giảm Hạ Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 1997 - tuổi Đinh Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1997 - tuổi Đinh Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1997 (âm lịch), tuổi Đinh Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Giảm Hạ Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngư...
Sinh năm 1998 - tuổi Mậu Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1998 - tuổi Mậu Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1998 (âm lịch), tuổi Mậu Dần, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 1999 - tuổi Kỷ Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 1999 - tuổi Kỷ Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 1999 (âm lịch), tuổi Kỷ Mão, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 2000 - tuổi Canh Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2000 - tuổi Canh Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2000 (âm lịch), tuổi Canh Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 2001 - tuổi Tân Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2001 - tuổi Tân Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2001 (âm lịch), tuổi Tân Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 2002 - tuổi Nhâm Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2002 - tuổi Nhâm Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2002 (âm lịch), tuổi Nhâm Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Dương Liễu Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 2003 - tuổi Quý Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2003 - tuổi Quý Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2003 (âm lịch), tuổi Quý Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Dương Liễu Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 2004 - tuổi Giáp Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2004 - tuổi Giáp Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2004 (âm lịch), tuổi Giáp Thân, có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Ngườ...
Sinh năm 2005 - tuổi Ất Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2005 - tuổi Ất Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2005 (âm lịch), tuổi Ất Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thủy, thuộc mạng Thủy.Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam).Người nữ sinh nă...
Sinh năm 2006 - tuổi Bính Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2006 - tuổi Bính Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2006 (âm lịch), tuổi Bính Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam và Người nữ  sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông ...
Sinh năm 2007 - tuổi Đinh Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2007 - tuổi Đinh Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2007 (âm lịch), tuổi Đinh Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 2008 - tuổi Mậu Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2008 - tuổi Mậu Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2008 (âm lịch), tuổi Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 2009 - tuổi Kỷ Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2009 - tuổi Kỷ Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2009 (âm lịch), tuổi Kỷ Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 2010 - tuổi Canh Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2010 - tuổi Canh Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2010 (âm lịch), tuổi Canh Dần, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 2011 - tuổi Tân Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2011 - tuổi Tân Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2011 (âm lịch), tuổi Tân Mão, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 2012 - tuổi Nhâm Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2012 - tuổi Nhâm Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2012 (âm lịch), tuổi Nhâm Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người n...
Sinh năm 2013 - tuổi Quý Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2013 - tuổi Quý Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2013 (âm lịch), tuổi Quý Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 2014 - tuổi Giáp Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2014 - tuổi Giáp Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2014 (âm lịch), tuổi Giáp Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 2015 - tuổi Ất Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2015 - tuổi Ất Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2015 (âm lịch), tuổi Ất Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ng...
Sinh năm 2016 - tuổi Bính Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2016 - tuổi Bính Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2016 (âm lịch), tuổi Bính Thân, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ s...
Sinh năm 2017 - tuổi Đinh Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2017 - tuổi Đinh Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2017 (âm lịch), tuổi Đinh Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hỏa, thuộc mạng Hỏa.Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam).Người nữ sinh nă...
Sinh năm 2018 - tuổi Mậu Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2018 - tuổi Mậu Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2018 (âm lịch), tuổi Mậu Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người...
Sinh năm 2019 - tuổi Kỷ Hợi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2019 - tuổi Kỷ Hợi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2019 (âm lịch), tuổi Kỷ Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 2020 - tuổi Canh Tý, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2020 - tuổi Canh Tý, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2020 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 2021 - tuổi Tân Sửu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2021 - tuổi Tân Sửu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2021 (âm lịch), tuổi Tân Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 2022 - tuổi Nhâm Dần, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2022 - tuổi Nhâm Dần, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2022 (âm lịch), tuổi Nhâm Dần, có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người ...
Sinh năm 2023 - tuổi Quý Mão, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2023 - tuổi Quý Mão, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2023 (âm lịch), tuổi Quý Mão, có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Khảm, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người ...
Sinh năm 2024 - tuổi Giáp Thìn, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2024 - tuổi Giáp Thìn, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2024 (âm lịch), tuổi Giáp Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam và người nữ sinh năm này có cung Ly, quái số 3 sao Tam Bích, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Na...
Sinh năm 2025 - tuổi Ất Tỵ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2025 - tuổi Ất Tỵ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2025 (âm lịch), tuổi Ất Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh...
Sinh năm 2026 - tuổi Bính Ngọ, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2026 - tuổi Bính Ngọ, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2026 (âm lịch), tuổi Bính Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Hà Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ngườ...
Sinh năm 2027 - tuổi Đinh Mùi, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2027 - tuổi Đinh Mùi, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2027 (âm lịch), tuổi Đinh Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Hà Thủy, thuộc mạng Thủy. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Ng...
Sinh năm 2028 - tuổi Mậu Thân, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2028 - tuổi Mậu Thân, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2028 (âm lịch), tuổi Mậu Thân, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Khôn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ...
Sinh năm 2029 - tuổi Kỷ Dậu, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2029 - tuổi Kỷ Dậu, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2029 (âm lịch), tuổi Kỷ Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ ...
Sinh năm 2030 - tuổi Canh Tuất, nên dùng đá gì?
Sinh năm 2030 - tuổi Canh Tuất, nên dùng đá gì?
Người sinh năm 2030 (âm lịch), tuổi Canh Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Thoa Xuyến Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Chấn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Ngư...
Đánh giá

Hỏi - đáp phong thủy